ارسال رایگان کالا

حمل و نقل زحل اتوماسیوندر آینده نزدیک هزینه ارسال کالا در تهران و بعد از آن در تمام کشور با خرید بیشتر از یک ملیون تومان رایگان میباشد.